Luisteren Naar Kinderen

Zelfstandige kinderen opvoeden zonder strijd

Auteur: Thomas Gordon

Samenvatting van bol.com.

Luisteren naar kinderen is een boek over opvoeden volgens de Gordon-methode. Deze methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander.

In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. De methode wordt in vakkringen revolutionair genoemd, omdat deze erin slaagt de oude tegenstelling te doorbreken tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist

Meer informatie is te vinden op bol.com.